بازاریابی ایمیلی در 2017

سال موفقی برای بازاریابی مبتنی بر ایمیل بود. این رسانه به عنوان یک کانال بازاریابی به رشد خود ادامه می‌دهد و بخش مهمی از آمیزه‌ی بازاریابی است. در حالی که در سایر پلتفرم‌ها (به خصوص شبکه‌های اجتماعی) رشد چشمگیری وجود دارد، بازاریابی ایمیلی به عنوان راهی کامل برای درگیری و رسیدن به مشتریان باقی می‌ماند.

شخصی‌سازی، خودکار بودن و بهینه‌سازی، سه موردی است که بیشترین توجه را در بازاریابی ایمیلی می‌طلبد. با نگاهی به سال 2017، هر سه مورد به شد خود ادامه می‌دهد، اما کاربرد هر کدام تغییر می‌کند تا ترندها و تکنولوژی جدید را بازبتاباند.

در جزئیات بیشتر بخوانید ...
تعرفه و سفارش