استراتژی واقع گرایانه در بازاریابی اینترنتی


استراتژی واقع گرایانه در دیجیتال مارکتینگ :

امروزه در دورانی هستیم که به دفعات واژه بازاریابی اینترنتی یا همانDigital marketing  به گوشمان می خورد. بازاریابی اینترنتی روز به روز در حال گسترش است و بطور روز افزون مردم برای رفع نیازهای خود به بازارهای خرید آنلاین مراجعه می کنند. در دنیای امروز نیازهای مردم در بازه ی بسیار گسترده ای در فضای آنلاین برآورده می شود. در این قسمت به نکاتی مهم برای ایجاد استراتژی Realistic (واقع گرایانه) برای ایجاد کسب و کار انلاین اشاره می کنیم.

برای ایجاد استراتژی واقع گرایانه توجه به موارد زیر الزامی است:

تعرفه و سفارش