ساخت سی دی مالتی مدیا

کاربر گرامی تعرفه طراحی مالتی مدیا طبق جدول ذیل تقدیم حضور می گردد . شما می توانید با مشاهده نمونه نسبت به انتخاب صحیح اقدام کنید . شایان توجه است قیمت ذکر شده در تعرفه بدون هزینه چاپ و رایت لوح فشرده می باشد . در صورت نیاز می توانید بصورت جداگانه برنامه را از طریق سفارش خدمات چاپ و رایت لوح فشرده جهت تکثیر ارسال نمایید.

ردیف

فرمت تحویلی به مشتری
نوع طراحی
قیمت طراحی
مشاهده نمونه طراحی شده
1

Company.exe


برنامه چند رسانه ای و مالتی مدیا


18.900.000 ریال


----
دانلود نمایه دیجیتال شهید بهشتی
----
دانلود کاتالوگ دیجیتال شرکت دماوند
----
دانلود کاتالوگ دیجیتال شرکت نسل جوان
----
دانلود کاتالوگ دیجیتال شرکت رادشیر
----
دانلود نمایه دیجیتال انقلاب
----
دانلود کاتالوگ دیجیتال شرکت پوپاجهت سفارش مشخصات تماس خود ( مخصوصا ایمیل ) را به صورت دقیق به همراه توضیحات و مشخصات و تعداد طراحی ها در کادر زیر وارد کنید .
تنظیم سفارش

تنظیم سفارش

عکس خوانده نمی شود