ساخت سی دی مالتی مدیا

امروزه با افزایش هزینه چاپ و دشواری های توزیع بعد از ساخت یک کاتالوگ و بروشور، صاحبان کسب و کارها برای معرفی خدمات و محصولات خود بر آن آمدند از روشها مقرون به صرفه ای استفاده کنند. از این رو گروه ایران ادکس با بکارگیری متخصصین ورزیده اقدام به ارائه این نوع محصولات یعنی ساخت کاتالوگ دیجیتال و مالی مدیا و ارائه آن بر روی انواع لوح فشرده و یا فلش مموری نموده است . در این نوع برنامه می توانید بدون محدودیت اقدام به معرفی تصاویر محصولات و یا فیلم و چند رسانه ای در یک لوح فشرده کنید و حتی این برنامه را بر روی وب سایت خود برای دانلود قرار دهید . از مزایای کاتالوگ دیجیتال می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1 - حجم اطلاعات قالب ملاحظه و نامحدود با صرف هزینه ای ثابت ( این در صورتی است که همین مقدار اطلاعات باید با صرف کاغذ در ساخت کاتالوگ هزینه ای بسیار گزاف را دارد ).

2 - انتشار مقرون به صرفه بر روی لوح فشرده چاپ شده و یا فلش مموری با آرم و نشان خودتان.

3 - قابلیت ارسال فایل به دور دست ها و نمایندگان خود و انتشار و توزیع در همان محدوده ( صرفه جوئی اقتصادی در توزیع کاتالوگ ).

4 - قابلیت قرار دادن نرم افزار بروی وب سایت.

5 - قابلیت قراردادن فیلم نحوه کارکرد محصول و یا آموزش نحوه استفاده از خدمات

در ادامه می توانید تعرفه طراحی این نوع محصول را ببینید .

تعرفه و سفارش