ساخت صفحات فرود

کاربر گرامی تعرفه طراحی صفحه فرود طبق جدول ذیل تقدیم حضور می گردد . شما می توانید با مشاهده نمونه نسبت به انتخاب صحیح اقدام کنید .

ردیف

فرمت تحویلی به مشتری
نوع طراحی
قیمت طراحی
مشاهده نمونه طراحی شده
1

index.htm


صفحه فرود جهت کمپین های تبلیغاتی


960.000 ریال

جهت سفارش مشخصات تماس خود ( مخصوصا ایمیل ) را به صورت دقیق به همراه توضیحات و مشخصات و تعداد طراحی ها در کادر زیر وارد کنید .
تنظیم سفارش

تنظیم سفارش

عکس خوانده نمی شود